Privacy

Voeten &zo Groesbeek, gevestigd te Groesbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Voeten &zo Groesbeek
Liesbeth Drabbe Wijers
Lievensweg 43
6562 XL Groesbeek
contact@voetenenzogroesbeek.nl
06-27993108

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voeten &zo Groesbeek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Voeten &zo Groesbeek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
Alles wat betrekking heeft op de verzorging van je voeten en je algehele gezondheid. Gegevens zoals eventuel medicijngebruik, ziektes die van invloed zijn op de verzorging van je voeten en/of handen zoals diabetisch, reuma, atrose, etc. Ook problemen aan/met je voeten zoals standsafwijkingen, kloven, likdoorn, etc. worden verwerkt zodat de kwaliteit van de voetverzorging goed is en goed blijft. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Voeten &zo Groesbeek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken zodat je zelf afspraken kunt inplannen.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Voeten &zo Groesbeek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Voeten &zo Groesbeek neemt geen (op basis van geautomatiseerde verwerkingen) besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voeten &zo Groesbeek) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Voeten &zo Groesbeek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Voeten &zo Groesbeek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Cookies
Voeten &zo Groesbeek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@voetenenzogroesbeek.nl. Voeten &zo Groesbeek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Voeten &zo Groesbeek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met contact@voetenenzogroesbeek.nl